Duyuru veya 襤lan Detay覺

Yazar Proje Kordinasyon

Haberin Avatar覺

Haberin Eki 襤癟in T覺klay覺n覺z
Eklenme Tarihi 2014-06-02
Haber Bal覺覺 Dezavantajl覺 Gruplar覺n Sosyal Entegrasyonu Proje bavurular覺 uzat覺ld覺.

T.C. al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺 Avrupa Birlii Koordinasyon Dairesi Bakanl覺覺, Kat覺l覺m ncesi Mali Yard覺m Arac覺 (IPA) IV. Bileeninin mali yard覺m覺 iledezavantajl覺 kiilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin artt覺r覺lmas覺na y繹nelik proje teklifleri beklemektedir.

Bu teklif 癟ar覺s覺n覺n genel amac覺, dezavantajl覺 kiilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliinin arttr覺lmas覺, ig羹c羹 piyasas覺na eriimlerinin kolaylat覺r覺lmas覺 ve ig羹c羹 piyasas覺na girilerinin 繹n羹nde yer aan engellerin ortadan kald覺r覺lmas覺d覺r.

Teklif 癟ar覺s覺n覺n 繹zel ama癟lar覺:
Dezavantajl覺 kiilerin istihdam edilebilirliinin, istihdam ve ig羹c羹ne kat覺l覺m oranlar覺n覺n artt覺r覺lmas覺 ve bunlar覺n ig羹c羹 piyasas覺na girilerinin kolaylat覺r覺lmas覺,
Dezavantajl覺 kiilerin ig羹c羹 piyasas覺na girilerinin 繹n羹nde yer alan engellerin ortadan kald覺r覺lmas覺,
Dezavantajl覺 kiilerin ig羹c羹 piyasas覺ndaki durumu hakk覺ndaki bilginin artt覺r覺lmas覺,
襤g羹c羹 piyasas覺nda dezavantajl覺 kiiler ve 繹zel itina g繹sterilmesi gereken gruplara y繹nelik ayr覺mc覺l覺覺n t羹m bi癟imlerinin azalt覺lmas覺 (klieler ve 繹nyarg覺lar dahil).

Teklif 癟ar覺s覺n覺n temel hedef gruplar覺 (襤KG OPde yer ald覺覺 gibi):
Engelli bireyler,
Yoksul veya yoksulluk riski alt覺nda bulunan kiiler, gecekondu b繹lgelerinde yaayanlar dahil olmak 羹zere
Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular
Yerinden olmu kiiler (IDP)
al覺an 癟ocuklar覺n ebeveynleri
Roman ve Romanlar gibi yaayan vatandalar
Yoksulluk riski alt覺nda bulunan 癟ocuklar ve koruma ihtiyac覺 duyan 癟ocuklar,
Madde ba覺ml覺lar覺,
iddet maduru kad覺nlar,
S覺覺nma evlerinde kalan bireyler,
ocuunu yaln覺z ba覺na b羹y羹ten ebeveynler,
Evsizler,
Sezonluk tar覺m i癟ileri ve onlar覺n 癟ocuklar覺,
G繹癟ebeler,
Uygun dier dezavantajl覺 bireyler (ig羹c羹 piyasas覺nda ayr覺mc覺l覺a maruz kalan ve yayg覺n 繹nyarg覺larla kar覺laan dier gruplar, vb.).