Duyuru veya 襤lan Detay覺

Yazar Proje Kordinasyon

Haberin Avatar覺

Haberin Eki 襤癟in T覺klay覺n覺z
Eklenme Tarihi 2013-12-12
Haber Bal覺覺 T羹rkiye Ulusal Ajans覺 Erasmus+ ile Avrupada cretsiz Eitim F覺rsatlar覺 襤癟in 襤l Bilgilendirme Toplan

T羹rkiye Ulusal Ajans覺 taraf覺ndan y羹r羹t羹lmekte olan Hayatboyu renme ve Gen癟lik Programlar覺, 2014-2020 y覺llar覺n覺 kapsayan yeni program d繹neminde, "Erasmus+" ad覺 alt覺nda toplan覺yor. 01 Ocak 2014 itibariyle y羹r羹rl羹e girecek ve 2020 y覺l覺na kadar devam edecek olan ERASMUS+ Program覺, 繹nceki Hayatboyu renme ve Gen癟lik Programlar覺n覺 tek bir ad alt覺nda birletirmek, bavurular覺 kolaylat覺rmak ve sadeletirmek, farkl覺 alanlara da hitap edebilmek i癟in tasarland覺. Bu yenilikler aras覺nda SPOR alan覺na verilen destekler, y羹ksek繹retim ve i d羹nyas覺n覺n ibirliklerini art覺rmak, daha 癟ok gence, daha 癟ok 繹renciye, daha 癟ok sivil toplum 癟al覺an覺na, daha 癟ok meslek erbab覺na ve daha 癟ok 繹retmene/eitmene ulamak yer al覺yor.

T羹rkiye Ulusal Ajans覺, yeni program d繹neminde, 繹zellikle dezavantajl覺 kesimlere daha fazla ulaarak, yararlan覺c覺 kitlesini bu bak覺mdan da b羹y羹tmeyi, yenilemeyi ve farkl覺lat覺rmay覺 ama癟l覺yor.

Bu kapsamda, Merkez Bakanl覺覺m覺z, 2014-2020 y覺llar覺n覺 kapsayacak Erasmus+ d繹nemi hakk覺ndaki yeni bilgilerin payla覺lmas覺n覺 ve program覺n sunduu imkanlardan b羹t羹n vatandalar覺n haberdar olmas覺n覺 teminen, il bilgilendirme toplant覺lar覺na bal覺yor.

Toplant覺lar, programlar hakk覺nda bilgisi olmayan kiilere ulaarak her faaliyetin genel tan覺t覺m覺n覺 yapmak olduundan, 癟al覺tay format覺nda planlanmam覺t覺r. Toplant覺 program覺 繹zellikle;

1. Tercihen daha 繹nce T羹rk Ulusal Ajans覺 taraf覺ndan y羹r羹t羹len programlardan yararlanmam覺,

2. Dezavantajl覺 b繹lgelerde ve/veya il癟e/kasaba/belde/k繹ylerde g繹rev yapan ve/veya okuyan,

3. Eitim kurumlar覺nda g繹rev yapan ilgilililerin yan覺 s覺ra STK temsilcileri ve farkl覺 kamu kurumlar覺n覺n 癟al覺anlar覺 (Belediye personeli ile Bakanl覺klar覺n il m羹d羹rl羹kleri, k羹t羹phaneler, cezaevleri, m羹zelerin personeli... gibi),

4. T羹rk Ulusal Ajans覺 programlar覺 kapsam覺nda herhangi bir faaliyete kat覺lmak isteyen fakat bu konuda yeterli bilgisi olmayan kiiler i癟in uygundur.

2014-2020 Yeni Program d繹nemi ile ilgili bilgilendirme programlar覺na kat覺l覺m koullar覺na ilikin hususlar aa覺da sunulmaktad覺r:

Bavurular on-line olarak aa覺daki linkten al覺nacakt覺r.
Online olarak bavuranlar aras覺ndan her toplant覺 kat覺l覺mc覺 ilinden 50er kiiye e-posta ile kat覺l覺m teyidine ilikin davet e-postas覺 g繹nderilecektir.
Toplant覺 yerlerine ilikin detay bu epostada yer alacakt覺r.
Toplant覺 kat覺l覺mc覺lar覺na s繹z konusu davet e-postas覺n覺n haricinde bakaca bir belge (g繹revlendirme yaz覺s覺 gibi) g繹nderilmeyecektir.
Konaklama ve seyahat 羹cretlerinin kat覺l覺mc覺ya ait olduu toplant覺lar i癟in 繹le yemei ve iki adet 癟ay-kahve aras覺 Merkezimizce kar覺lanacakt覺r.
Toplant覺lar 09:30-16:30 saatleri aras覺nda yap覺lacakt覺r.