Duyuru veya 襤lan Detay覺

Yazar Proje Kordinasyon

Haberin Avatar覺

Haberin Eki
Eklenme Tarihi 2013-10-24
Haber Bal覺覺 METEK Kalite G羹vence K羹lt羹r羹n羹n Tevik Edilmesi Toplant覺s覺 Yap覺ld覺.

Bing繹l織de Mesleki ve Teknik Eitimin Kalitesinin Gelitirilmesi (METEK) projesi kapsam覺nda Kalite G羹vence K羹lt羹r羹n羹n Tevik Edilmesi toplant覺s覺 yap覺ld覺.

Halk Eitim Merkezi Toplant覺 Salonu織nda 03.10.2013 tarihinde saat: 09:30da d羹zenlenen Toplant覺ya; 襤l Milli Eitim ube M羹d羹r羹m羹z Orhan SEVEN, METEK Projesi MEB Uzman覺 Feridun SAKA, METEK Projesi K覺sa D繹nem Uzman覺 Selami BEZEN,Bing繹l niversitesinden YRD.Do癟.Dr Nevzat ES襤M, al覺ma ve 襤 Kurumu M羹d羹r羹 Fesih G羹ler, Esnaf ve Sanatkarlar Odas覺 Birlii Bakan覺 Y覺lmaz apak, 癟eitli Kurum ve Kurululardan temsilciler ve 繹retmenler kat覺ld覺.

Halk Eitim Merkezi Toplant覺 Salonu織nda d羹zenlenen tan覺t覺m toplant覺s覺nda bir konuma yapan 襤l Milli Eitim ube M羹d羹r羹 Orhan SEVEN, Mesleklerin 繹nekine deinerek " gerek yerelde gerekse k羹resel ekonominin gittik癟e rekabet癟i hale geldiini ve bunun da kaliteli ig羹c羹ne olan ihtiyac覺 daha da artt覺rmaktad覺r. Bu nedenle ana gayelerinin gen癟 isizliini gidermek, i d羹nyas覺n覺n ihtiya癟lar覺na uygun nitelikte ve bilgisi g羹ncel bir ig羹c羹 potansiyeli oluturmak, t羹m taraflar覺n kazan癟l覺 癟覺kaca覺 ulusal kalite g羹vencesine sahip bir mesleki ve teknik eitim sistemine ulamak olduunu belirtti. SEVEN : Amac覺m覺z mesleki eitime taraf olan t羹m kesimleri dinleyip beklenti ve ihtiya癟lar覺n覺 anlayarak mesleki eitimdeki baar覺l覺 癟al覺malar覺 inceleyip dersler 癟覺kararak okullar覺m覺zda uygulamakt覺r. Sizler meslei kaliteli olarak sunduunuz zaman kar覺n覺zdakini memnun edersiniz. rnein herhangi bir okula gittiinizde okul idarecileri sizi iyi kar覺l覺yor ise buda bir kalitedir. Kaliteli hizmet sunabilmek i癟in okullardaki kaliteye 繹nem vermemiz gerekiyor. Teori ile pratii bir arada y羹r羹terek hizmet sunduumuz zaman 癟ok daha baar覺l覺 oluruz eklinde konutu.

D羹zenlenen toplant覺 METEK Projesi MEB Uzman覺 Feridun SAKA ve METEK Projesi K覺sa D繹nem Uzman覺 Selami BEZENin Kalite G羹vencesi K羹lt羹r羹n羹 tevik etmek Sekt繹rlerde kalite g羹vencesi nas覺l saland覺 ve artt覺r覺ld覺? Mesleki Eitim ve retimin ana hedefleri: 襤 d羹nyas覺 i癟in kiisel geliim ve haz覺rl覺k kalite g羹vence ilkelerinin mesleki eitimde uygulanmas覺 gerekiyor. Bu nas覺l yap覺l覺r konular覺 hakk覺nda bilgilendirme ve sunum yap覺lmas覺yla devam etti.