AR-GE'nin G繹revleriAR-GE'nin G繹revleri
 1. 襤l Mill簾 eitim m羹d羹rl羹羹n羹n stratejik plan覺, performans program覺 ile faaliyet raporunun haz覺rlanmas覺nda koordinasyonu salamak, izlemek, deerlendirilmek 羹zere raporlamak ve gerektiinde g羹ncellemek,
 2. 襤l癟e ve okul/kurum stratejik planlan, eylem planlan ve faaliyet raporlar覺n覺n haz覺rlanmas覺na ve uygulanmas覺na rehberlik ve dan覺manl覺k yapmak,
 3. 襤l d羹zeyinde dier kurumlar覺n Stratejik Plan 癟al覺malar覺na kat覺lmak,
 4. Mahalli hizmet i癟i eitim planlar覺nda yer alan eitim faaliyetlerinde, AR-GE Biriminde g繹revlendirildikleri alanda d羹zenlenen eitim faaliyetlerinde eitim g繹revlisi olarak yer almak,
 5. 襤l Mill簾 eitim m羹d羹rl羹羹n羹n i s羹re癟lerinin 癟覺kar覺lmas覺 ve iyiletirilmesi 癟al覺malar覺n覺 y羹r羹tmek,
 6. MEB Eitimde Toplam Kalite Y繹netimi Uygulamalar覺 d羹l Y繹nergeleri gereince toplam kalite y繹netimi 癟al覺malar覺n覺 yapmak.
 7. 襤lin eitim arat覺rmalar覺 ihtiya癟 analizini yapmak, kaynaklar覺n覺n elverdii 繹l癟羹de arat覺rma yapmak, tevik etmek, desteklemek ve sonu癟lar覺n覺 ilgili mercilere sunmak.
 8. Ulusal ve uluslararas覺 d羹zeyde eitim alan覺ndaki gelimeleri takip etmek, bu kapsamda yurti癟i ve yurtd覺覺nda eitim alan覺nda arat覺rma-gelitirme faaliyetleri yapan 羹niversiteler ve dier kurum ve kurulularla i birlii yapmak.
 9. Mill簾 Eitim Bakanl覺覺na bal覺 okul ve kurumlarda yap覺lacak olan arat覺rma uygulama izinleri ile ilgili i ve ilemleri ilgili mevzuat 癟er癟evesinde y羹r羹tmek.
 10. 襤l Mill簾 Eitim M羹d羹rl羹羹n羹n kurumsal kapasitesini gelitirecek ulusal ve uluslararas覺 projeler haz覺rlamak, y羹r羹tmek ve sonu癟lar覺n覺 raporlat覺rmak, 襤l d羹zeyinde uygulanan projelerle ilgili veri toplamak ve raporlat覺rmak.
 11. Okul ve kurumlara, ulusal ve uluslararas覺 d羹zeyde haz覺rlayacaklar覺 projelerde, rehberlik ve dan覺manl覺k yapmak. Bu kapsamda il d羹zeyinde yap覺lmas覺 gereken i ve ilemleri y羹r羹tmek.
 12. Ulusal ve uluslararas覺 hibe fonlar覺n覺 il d羹zeyinde eitim kurumlar覺na tan覺tmak ve teknik destek salamak, izlemek ve raporlamak, Avrupa Birlii s羹recinde yap覺lacak uyum 癟al覺malar覺na il d羹zeyinde destek vermek.
 13. al覺malar覺na ilikin b羹lten, dergi, kitap ve benzeri yay覺n yapmak g繹revlerini y羹r羹t羹r.