AR-GE Nedir ?

2008 y覺l覺nda Toplam Kalite Y繹netimi, Stratejik Planlama ve Proje Koordinasyon Ekipleri'nin birletirilmesi ve Eitimi Arat覺rma ve Gelitirme ekibinin eklenmesi ile Tokat Milli Eitim M羹d羹rl羹'羹 b羹nyesinde Arat覺ma Gelitirme Birimi kurulmutur.

AR-GE Birimlerinin kurulmas覺 Milli Eitim Bakanl覺覺'n覺n bilimsel s羹re癟leri y繹netime daha g羹癟l羹 yans覺tmas覺 bak覺m覺ndan 癟ok 繹nemli bir ad覺m olarak g繹r羹lmektedir. Bu birimler yerel d羹zeyde eitim sorunlar覺n覺 bilimsel y繹ntemlerle arat覺rarak, eitimin niteliini gelitirici 癟al覺malar y羹r羹tme g繹revini 羹stlenmilerdir.

Bilginin en b羹y羹k g羹癟 olduu g羹n羹m羹z d羹nyas覺nda, gerek teknolojik 羹retim yap覺lan gerekse sosyal i癟erikli hizmet 羹retilen t羹m sekt繹rlerde AR-GE yat覺r覺mlar覺 b羹t癟elerden en b羹y羹k paylar覺 almaktad覺r. Y繹netimin yerindenlemesi tart覺malar覺 ekseninde, iller d羹zeyinde arat覺rma gelitirme (AR-GE) faaliyetlerine a覺rl覺k verilmesi 繹nemli bir d繹n羹m noktas覺 olacakt覺r. Hem yerel sorunlar覺n kendi koullar覺 i癟erisinde deerlendirilebilmesinin ve 癟繹z羹me ta覺nmas覺n覺n ve hem de bu sorunlar覺n merkezi y繹netime doru s羹re癟lerle yans覺t覺labilmesinin, uzun vadede eitim politikalar覺n覺n ve karar verme s羹re癟lerinin d繹n羹羹m羹 a癟覺s覺ndan da 繹nemli kilometre ta覺 olmas覺 beklenmektedir.

M羹d羹rl羹羹m羹z ARGE Birimi b羹nyesinde aa覺daki hizmetler y羹r羹t羹lmektedir.

1-Arat覺rma Gelitirme Faaliyetleri
2-Uluslararas覺, Ulusal ve Yerel Projeler
3-Stratejik Planlama al覺malar覺
4-Toplam Kalite Y繹netimi al覺malar覺