MF襤B PROJELER襤M襤Z

MERKEZ襤 F襤NANS VE 襤HALE B襤R襤M襤 (MF襤B) PROJELER襤M襤Z

SIRA NO

PROJEN襤N ADI

PROJEN襤N AMACI

PROJEN襤N SONULARI

SRES襤/YILI BTES襤

1

Erken ocukluk Eitimi ile G繹rme Engelinin Sosyal Dezavantajlar覺n覺n nlenmesi Projesi

K覺z Meslek Lisesi b羹nyesinde g繹rme engellilere 繹zel bir anas覺n覺f覺n覺n kurulmas覺 ve g繹rme engellilerin okul繹ncesi eitiminde 癟al覺acak 10 yard覺mc覺 personelin kursa al覺nmas覺.

G繹rme engelliler i癟in gerekli materyallerin yer ald覺覺 anas覺n覺f覺nda 繹ng繹r羹len ya aral覺覺ndaki bireyler eitime al覺nd覺. Ebeveynleri bilgilendirildi ve bu 癟al覺ma alan覺na yard覺mc覺 eleman yetitirildi.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S繹zleme Y覺l覺: 2010

76.000 Avro

2

Ellerimizdeki Kalemlerle Biz de Var覺z Yar覺nlar 襤癟in

Projesi

Bu proje ile ilk繹retim mezunu olup orta繹retime devam etmemi 40 k覺z 癟ocuunun A癟覺k繹retim Lisesine kayd覺n覺n yap覺larak okullama oran覺n覺n art覺r覺lmas覺 ama癟lanm覺t覺r. Ayr覺ca ailelere y繹nelik d羹zenlenecek rehberlik ve seminer 癟al覺malar覺yla k覺zlar覺n okullamas覺 konusunda bilin癟lendirme faaliyetleri ger癟ekletirilmeye 癟al覺覺lacakt覺r.

Belirlenen kriterlere uygun k覺z 癟ocuklar覺n覺n A癟覺k繹retim Lisesine kayd覺 yap覺ld覺. ng繹r羹len eitim faaliyetine ve etkinliklere proje 癟er癟evesinde devam edilmektedir.

Proje S羹resi: 11 Ay

S繹zleme Y覺l覺: 2010

90.000 Avro

3

Web Programc覺l覺-覺nda Uzman Personelin Yetitirilmesi Projesi

襤-KURa kay覺tl覺 60 gencin biliim teknolojileri alan覺nda kursa al覺narak meslek sahibi olmalar覺 salanacak, kursun bitiminden sonra kursiyerlere iba覺 deneyimi kazand覺rmak amac覺yla belirlenen i yerlerine yerletirilecekler ve beceri eitimi alacaklard覺r.

Farkl覺 gurup ve programlara al覺nan kursiyerlerin eitim ve staj faaliyetleri devam etmektedir.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S繹zleme Y覺l覺: 2010

231.000 Avro